-13%
3.200.000 2.800.000
-13%

Linh Kiện Máy Tính

Nguồn Corsair Series CV650

1.420.000 1.230.000
-22%

Linh Kiện Máy Tính

Nguồn Corsair Series CV550

1.300.000 1.010.000
-25%

Linh Kiện Máy Tính

Nguồn Corsair Series CV 450 450W

1.100.000 820.000
-6%
Hết hàng
720.000 680.000
-6%
Hết hàng

Linh Kiện Máy Tính

Bộ Nguồn ACBEL HK 400N

520.000 490.000
-20%
255.000 205.000
-17%
235.000 195.000
-14%
Hết hàng
215.000 185.000
-14%
-6%
-25%

Linh Kiện Máy Tính

Nguồn vi tính VSP Vision 750W

250.000 188.000
-10%
Hết hàng
-8%
-23%
680.000 525.000
-14%
285.000 245.000
-9%
318.000 288.000
-11%

Linh Kiện Máy Tính

Nguồn vi tính Antec 450W BP450

788.000 699.000
-28%
Hết hàng

Linh Kiện Máy Tính

Nguồn vi tính VSP Vision 700W

250.000 180.000
-32%
-16%