-17%
115.000 96.000
-12%

Linh Kiện Máy Tính

Quạt Intel dùng cho dòng cpu K

900.000 790.000
-29%

Linh Kiện Máy Tính

Fan Case VSP 12cm LED đỏ 33 Bóng

70.000 50.000