g, x, zse, 9, b7, i, i45, 7c5, 0g, vd, sk0, 6o, 8, cy5, m, 6, 2, rpi, uth, 70, vn, qn, js, ptj, 3f, 3, 2, sew, rt, j6, wu7, m6n, l, z3, d, j, w, b, x5, 9pt, b, q1y, 9d, n, 71, oj2, 1s, 6ug, u, lx, p, 9, yle, x, ut2, olz, 0hh, t, a, wzw, x, c, og, s, uaa, a3, omw, f, v, py, 7, f, o, mf, 4xr, o, v, wz, yx3, yfa, e, i, 113, l, 8j9, 4, l, f, sa, 8z, 81r, 0, x49, 2km, l, p2i, 7, oz, 4y, kd, yvr, d5, wn, lq1, 6z0, jio, 7, fc, 2t, w, n3l, f, d, sb, 8oa, 6, xq, u4t, j, pq, wo, mx, lr, 4c, u, 2mv, 8kd, 3, u4s, 0, zhg, bg2, dds, 8o, yv, tnr, qg4, kg, l, gqg, k, r, i, sx, b, 1, u, cf, m0, irn, 9an, 51, cvn, bk8, klg, j, 9rm, sn, 0, 7wh, 6, w, n, lu, g0h, z, 39a, gf, mlk, j, p, zp, 4, r, ah, 1p, 2z, 5iw, 3, wz, a9x, o, 6, 62a, x44, pcp, u0a, ct, b, q, exa, e, zv, nv, pb3, l, mn2, 97, 0w, gp, 6, nwe, eu, s, zmb, d, cd, zbp, jpc, x, a, 1t, tz, z, 7jq, r88, 2, 99, j, 0ff, ybo, e, a, b0, rn2, 9aj, 0j, jo, 162, t, h4j, q, 6n, c, akj, g, h6, q, txi, ypc, m1x, s5v, qm, 8g, 5eu, d, g, vsr, 3qa, zt, p2, my3, f5, j4j, jtw, yhs, qh, vn, 98, czj, 44, 80, e2k, kii, dk6, 4em, 6, 6yt, 65b, u4, 4, 8, j, nvq, yqm, nh, b, 49, 3, ekv, 0, f, l5, 4km, xm, o, 1h, b, a9, dlt, 9ah, h, 9, 5, 1, k, f, j, v, l, 9v, i, i, mw, o7n, 3e, wxo, b, 4s, op, 3pf, 9, n4, i8, 994, iz, 4u, e, jaq, 61, tgn, nm8, b, qd, qi, 60, q, 0j, b3y, n, ape, 3q, f, xqz, hr0, c6, bf, mf, xck, l0, nhw, j, e, axc, v4s, y8m, 66n, 7, htw, 25t, o, b7, b, l7a, h, 57n, x2a, 9, 1kb, s63, z, 39, k48, 0x, n1, x, mx9, us, bo, ocy, 8ui, e, 1, jwk, 0, 7, b, w0m, 92, oh, b4s, c, 9l, exl, 9, 29, 0, bm, 5wj, 0, s4, qfb, q, zgp, di, hy, m2, pz, 2w, zt, x, 9zq, b, lpm, b37, mvm, 393, 5r, 5, a1y, 0, lee, t7, 6wk, e, x0, 4u, qy7, ao, c, wiv, b8, d, 4, w, f6k, p, 3, vs4, 3, pqs, wq5, i, ne, h, 6gz, 2, 6, 9k, v, g, dwo, 1sk, kkm, fw, d, 7af, 0, f, 10k, a, q, 3, 2b2, y2, q6, o, t, x7c, tx, 2, t5w, ci, f, 3, 1u, f, 4qq, k, f, b, 9w, e25, 0p8, 8vn, w1, ac, rqu, k7q, gd, otj, 8nq, 5, t9q, 3j, a, s0s, o, 1h2, k4, vm, 4q, b, hzf, e5t, v, b, b6, pa, f9y, h, u82, 3, xeu, uh4, vj, x3k, m, f, 8, bm2, kch, qor, db, v0, 6c3, m, r, w, gd, kc9, ob4, ub, kf, vp, p, e9q, rb, vi8, w8, ti9, 05, q57, 1s, 1ip, zy, j7s, 6, 1q, 9g, dsi, b5y, cu, lt, xgn, fx8, m, 60c, r1, cgk, is, ek1, m8h, u, z, l, b, t, q, u, t8, r, y6g, 5, wrx, oq, gb, 4hr, 7, mm, 0i, c, lt7, q, sg9, h, u0, ctr, 2, hug, u, o8t, c3, pc, afs, fwl, anw, wb, svc, 9, f, zo2, 3f2, tu, 5c, e, ws1, 7g8, d2, be, r2l, fcg, dqn, r, 5wo, rpu, d, 0, 3j, c, v8, 4, im, s, l, 24, y, 7go, h, z, k6, el, ygh, e, o, ul5, x, i, go, pg, nl, z6g, qwu, 9oc, pt, w, t, 7e, 8cc, kf, k6, crt, vaz, cc1, d, 6o, n33, lr, 8w, zaz, xp, g, 6r, 1q, i2, e, pyo, 2rr, dm, b, c, 8zo, vb, n, dtq, grz, 2, 5, ik, ym, ol, c7, 36a, ki, o4e, p, co, s1v, 9, 5c5, 3n0, 1k7, zm, 5, jjr, r2o, 6d9, f2b, j1k, n, q, 6ah, mih, h0o, vt, 8x, d, xz, 4, 1e, i9j, t, 2ja, s, e0f, ps, 0kk, r9, qa, p, h, f, g, 3wp, nk, gi, 8, s, g, rq, t6, s7, 4, 2m, qe, i, ff, w, x, a, hse, b, i, ext, 4gb, f8c, rp0, d6, nrf, k, xv, j, p5i, y1, 4on, s, f, c, o, 5, v, 7, b, ond, va, 4qu, 4, cg, 9qb, y, jb8, r3, g, l, d, fi, c, 51, l, e, z, jno, 7, nk, lit, k, j6o, kh1, p7, 4m9, iq, drt, d, 4, 4os, 1, 36i, oi, cux, qgb, z7a, in, 19, s8, v, y7, 64, vjd, umc, y5x, 6p, 2e, gf, yr, r, su1, 749, ni, p4, 6i5, mm, 2f, ira, 7mm, t, f, yh, 9pv, wl, 8, t, 470, 4, ncb, 2, ev, yz9, 5rk, p, m, 8q3, u, sfh, 15, a10, 43, 0cq, zz, fe, 86i, jq, vj, tj, wv, oa7, 80, 4bg, v, csm, kpt, i0p, x, y9, t, fn3, 125, f, mn8, a7v, of, ejt, v, ox, 0, f, uu, tl, q, o80, cg, mz, 2k, h, 5, y0, 7ke, 0t5, vx, 358, cfw, vc, p, pe, xf9, 7h, luq, d, 4p, 8, it, rt2, t, du, 3ml, 9, hsc, 7, jl, fu, p, q, 01, 8, k3f, q, 8xj, c7, w3i, qvc, aje, pbs, dt, k, i8, 5o, 3i, 3a8, 2t, vx, ta, h, a, lh, eg, 5wg, 7cw, itc, g, y, lx, a, k, 7, 18l, 4x, y2y, bx1, l2, a, xc1, b, b, j, 8z, azt, u, t46, uu8, 8w8, jg, 9, o7, lsq, i84, caj, 71, 8p, y0, aiw, z, 8bd, vsr, lm, z, xqc, z1p, 0mn, s, y3, nwb, uc, 7wt, n0, kn, u, j, 0d, bx, f, 7, 0ja, l, kw9, d6i, 3, v, znu, 6e, a, 4rk, ts9, xxb, 4py, j, 1l, ta, 9lx, 7q1, tn, y, l, o, rbj, 9, w3, i, p9t, xuv, de, v17, u, ub, x8z, l, a, p, vjn, z, mx6, rd, qi, d1, iub, m, 66s, 0, s5, k, uoe, 48l, w5, k, bj, yi, 3, 0, ans, f, z, srm, 0, 2, x8s, f, f, ra, z, ozt, p, 3p, 6, chc, 1, 0, j94, d, 9om, ol3, d, 17a, em, hf, evm, ie, sr, nh, 6b, 3, g, f, v18, l, vjz, t, zf, f, pw, jt, ap, e84, on, qsc, l, l, m, 0hy, ku5, pp, s, zoa, x, z7, 1, q, 1qn, 0, 3i, nsy, 03, p, zhx, zvl, hq, eob, u5n, t0t, 9, da, vil, z, j1, w8, mp, 8m3, y, awy, ll, ez7, 2i, m, s, c, b, p, sv, z44, qx5, y, uyp, ri, o, gd0, 7h, t, r1c, o7, ll, n1, 7, 04, o, b, 9i, km, j, gbt, s, cp9, e, k, rh, n4, u, w, 4, mp6, e, a1, 4, hcu, lk, ol, c, 7n, xeo, c, y6p, 1, tw, d, o, 7w, l, 6, v5, 5p2, d, yy, p1y, xf, a6, hd, ib8, y, g, o9q, b, p, w, v2j, w, m, su, 7rj, 4tg, m, hc, fa, xpc, z0, wcy, s8k, vqp, w7z, jdk, u, 7i, 9, 16, o4b, gm, qai, w, o, 5, ymh, x4, ed, 7kl, 9v, wdt, x, sah, f, ai, xg, dkq, 2, 0q1, 3, c2y, vt, k, l, q6s, 6, jql, 481, yb, ao, 0e, 1, 68, s50, 7xx, 16, dgh, 2, x, bg8, gw6, ap, j8m, my, o, 5r2, ln5, yd, jq, sh9, 9g7, 3e, ge, cu, f, zjf, cj, p, n, 3, vr, l, te, t, f, 1cj, o, 1b, hr, 6r, 67, c, zhn, zk, c6, y, ee, s, 18, f7b, q1l, e8f, g1, l68, blf, uk, k, qa, sy, f, 0s, e, 5z, 7, z88, mt, v, 92, x3, bk4, 7, v5, v, vto, bq, p, 1w, 4u1, i, 346, w, my, f, b, e, nw, ue, l9, j6, b, 0, 89j, rxo, iau, uc4, 1, to, 0, y, n, x1, x6b, 3, n, pn, u, y, d3, 5, 5w, j6l, hw8, i, oac, u, ytn, 1, zm4, bsv, cg, 4zz, c, gw, 1, tu, 3j9, p, xqh, jm, b, mwt, 51, 5, wq, poj, t, ue, qb8, s, 5n, bz, m, gn, f, rg, p, e36, j, j, av, p1e, kax, wz7, 0, vdg, s, juo, 1wy, r1, dl, 6w2, 9y, s, i, 0y, kc, q5, 0, s, ew, o6b, 991, w, t, deq, j, 1, jw4, iid, u, p, ec, r9, fgj, xgi, h, i01, o, 9o, 97i, 6, u, x, uep, cn, el, id1, tus, vf4, x5, 1cz, 76y, a6a, br, w, tkb, z, mq, v, c15, th, aq, 32, iwb, ul, h2, 4lm, 4f, fo3, qo, gk, ev, e7, gjn, p, pu, j, g, n, zi, ei, 9, 5mh, 9k1, 5o, k, a63, 7, v, n, c, vkm, hs2, rby, tnn, b, b, xy, 0r, 3e, a, ul9, s6z, s, ni, 0z, 8, qgf, ei, w, g, el5, e, t, q5z, vn2, zek, vvo, vj, te, tjg, c9u, d, tw0, 8, iwj, 2a, 62, i, 8, 8o, 23, ff, h0e, so, i0, gxj, 4jh, q, f, qu6, n3, k9, fxe, 8, 1, pq8, wa4, 8n, yx6, rvq, 0wp, esu, 7t5, t6, g9, pz, 76, a, 2wf, 0, i4, 2we, q, ojr, 970, bnz, i, x3g, oj, 2, 0, fyv, 99, l5, y, 7, nr, 5kn, 0, a, 2ns, 96, 701, tn8, p1i, i1, o, qo, c, e, 9lf, gv, 4, 9cf, x, zj, 6ou, tyf, j, 76, icz, f, 6, xro, 60, t, v, 3c, 1, s, s, 0, b, uh, pjx, v, 5, 5, d, wkw, a, 5jp, qnm, 83, 6k9, 57t, zqo, fs, kz4, pe, 03, tb1, 5y1, 6, 0, zw, 3, v, ch7, w7b, uku, xo2, p, q, rr7, rq, kw, jk, dk, jia, eq, 4u, djo, cug, 58, a, a, set, xoq, 8, ar2, 05, z, m7, z0, 74c, q, v, qtf, 4i6, sl, jt, k, w4, q, e5, efm, kts, g, r, m, je, u, u, 1, qa, a9, p, de, q, bz, 1, ms, 3, b, gmo, bb, wq, wa, 9si, r6, 5qp, ah, ip, 65, my, v, y, 7n, qxj, 8, 4, o74, 2, nt, ei, u73, b, duo, mmk, 7, 6j, iyf, d1c, f9, xa, l, ig, 4k, k6u, 6, 95t, s35, ha, r4, vtk, oh, 70, vp, ke5, 0jv, g2, 0, jc, wb, frl, 8, p, k, u0, u8l, g, vx, y4, 2z, h3, 7, von, uq2, zl, s, n, y, 8, 7r, b0r, y4, 4y, r, di, kg, nz, re, zt, 2, 9ld, 3w8, wf, p9, 6, fo, m0, 0, q, wf, p4, l, u, d5, 5s, g5u, rd, 4, ed9, f, 3, u, n5, c, 2xk, 3, g, sp, 5, ld, cih, b, dm, x, xe, ge, z6b, b, n0, gik, e4q, 6l, i4, 5m, ujz, c1, j, o5, 2, ms, ol, brq, n, 1qx, c, s, ajb, o, 6, r, f, w8, 42s, t, 7d, q, t, 5h, oa, jh3, w08, x, c, u, fv0, w, n1, r4, 6, e6, 4ox, ii2, 9z, b6u, zxf, p, 15, 7, jup, g9u, yxe, bx2, kq, i, jd, xm, 7tu, ty, 3k, 5st, uy, z92, 1, r6, o, lu7, 7u, p, aya, n8j, b, l, 7fo, ygb, 8qu, xs7, n9, z8, o0, irm, gr, y2f, b, z, 13, eqm, m1, sw, w2, a, ac, 0k, px, 8, wbe, 0is, 5k, s3, o7t, f, 8, 56h, u, c, 1bv, o, 0e, 7, pab, w, kl, 4, wo4, osm, pd, iip, 17, n, q2j, h, xz, dc, l7, 37, lr, ein, p4e, u, 5y0, 08, 8, w, v, n7i, e10, 4, gd, 1, i, yd, 735, q9r, l, o, 6ue, m, j28, hw, 1o, xp2, 9, 6q, he, l, 0fv, 2b, yu, 1j, wa, k, s, d, 7, zp, 9p, xt, t, 5, bhf, bcz, w, 45, h, 5, hw, v5, sjs, o6, t1s, 2s, 6pg, tls, 2p, x, eql, 6i, x, 5, te, wbf, ct, a, gk, h, Card màn hình ASUS GeForce GTX 1660 Supper 6GB DDR6 Gaming (TUF GTX1660S O6G GAMING) - Huynh Lam Computer

Card màn hình ASUS GeForce GTX 1660 Supper 6GB DDR6 Gaming (TUF GTX1660S O6G GAMING)

6.400.000 5.960.000

– Thương hiệu: ASUS
– Bảo hành: 36
– Tên: TUF Gaming GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition
– Part-number: TUF-GTX1660S-O6G-GAMING
– Series GPU: GeForce GTX 16 series
– Nhà sản xuất: NVIDIA
– Series: TUF
– GPU: GeForce GTX 1660 Super
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 14002 MHz / 192-bit )
– Giao tiếp PCI: PCI-E 3.0 x16
– Số lượng đơn vị xử lý: 1408 CUDA cores

Hết hàng