CPU Intel Core i3 10105 3.7GHz (Socket 1200, 4 nhân 8 luồng 6MB) – Chính hãng Viễn Sơn phân phối

2.990.000 2.500.000

CPU Intel Core i3 10105 3.7GHz (Socket 1200, 4 nhân 8 luồng 6MB) – Chính hãng Viễn Sơn phân phối

2.990.000 2.500.000