CPU Intel Core i5 11400 2.6GHz (Socket 1200, 6 nhân 12 luồng 12Mb) – Chính hãng Viễn Sơn Phân Phối

4.500.000 3.690.000

CPU Intel Core i5 11400 2.6GHz (Socket 1200, 6 nhân 12 luồng 12Mb) – Chính hãng Viễn Sơn Phân Phối

4.500.000 3.690.000