CPU Intel Core i5 11400F 2.6GHz Turbo Up To 4.40GHz 6 Nhân 12 Luồng 12MB Cache chính hãng Viễn Sơn Phân Phối

5.000.000 4.860.000

CPU Intel Core i5 11400F 2.6GHz Turbo Up To 4.40GHz 6 Nhân 12 Luồng 12MB Cache chính hãng Viễn Sơn Phân Phối

5.000.000 4.860.000