CPU Intel Core i5 11400F 2.6GHz (Socket 1200, 6 nhân 12 luồng 12MB) – Chính hãng Viễn Sơn phân phối

4.990.000 4.980.000

Hết hàng