CPU Intel Core i5 11500 2.7GHz Turbo Up To 4.30GHz 6 Nhân 12 Luồng 12MB Cache chính hãng Viễn Sơn Phân Phối

6.500.000 5.580.000

CPU Intel Core i5 11500 2.7GHz Turbo Up To 4.30GHz 6 Nhân 12 Luồng 12MB Cache chính hãng Viễn Sơn Phân Phối

6.500.000 5.580.000