Ổ cứng SSD 120GB Kingmax SMV Sata III chính hãng Viễn Sơn Phân phối

670.000 550.000

Ổ cứng SSD 120GB Kingmax SMV Sata III chính hãng Viễn Sơn Phân phối

670.000 550.000