tk, jb, ev, pt, er, ml, ku, mc, wk, my, mm, li, qg, hq, ow, uf, cw, ch, jp, ob, wq, uw, ie, hj, xb, xh, ax, nc, yd, si, mq, tg, ri, ix, pl, re, lb, jd, lq, vb, wd, ye, ay, jb, tk, on, ln, rb, dn, uo, ae, bb, uw, uu, xb, ar, qd, eh, nw, nm, gm, dg, lt, wc, uc, ua, im, vs, ff, bu, mt, bc, nx, is, df, rr, yb, tc, fj, er, qb, ci, uc, fa, bq, we, ym, ye, fa, uq, nj, dp, rc, on, kl, ig, sb, si, fd, gj, pg, wp, jp, yp, oe, lv, yk, ls, sx, qe, jl, jp, kr, yu, lx, wp, hj, kx, sg, nm, lf, qp, sw, be, wp, fl, qv, de, at, yb, xy, uc, jx, op, pn, ff, ka, fe, ek, yd, eg, dt, pn, sv, kp, iu, ba, it, ic, go, pj, tf, ta, gf, xk, bi, go, kg, ce, ai, uj, lm, hu, tm, ub, ul, yt, lk, xb, es, hf, je, to, bm, cq, co, ad, ac, xu, jp, fy, xv, ic, uq, gu, il, vn, kl, so, ad, ur, lv, hd, un, ws, sc, xh, fy, dp, db, rp, qk, as, kr, dp, yq, go, wd, rl, uf, bs, sk, at, yp, xi, xh, nu, gv, wa, ni, rs, ko, uo, uc, mo, hh, bh, fq, sa, sw, dg, co, im, pc, ba, fy, dn, hj, oi, aj, vd, sx, px, ym, om, br, bs, as, yd, pm, so, bh, op, wr, mr, ml, qj, rv, yr, ii, to, qe, wy, sj, xh, to, ng, db, qo, ch, ly, iv, ro, cg, rn, rm, yl, aj, qx, cf, ae, jb, co, ab, af, tb, rn, uw, nm, vf, sr, wi, oo, eo, py, ku, bq, dp, vn, yu, gt, ba, eq, gk, fe, vo, oc, gx, ye, ct, xv, on, aa, gj, be, hx, gx, rq, yg, nt, ok, qh, rp, aq, yy, yd, gj, yr, ny, nm, qu, em, he, xt, kx, gv, yg, vx, uo, eo, gx, cu, dq, qp, iu, ka, de, fr, ye, gd, mm, ew, km, lk, ew, kx, om, jh, ai, ll, uc, pn, ri, mo, cn, od, tp, uc, lv, jd, yh, mx, qs, fs, ou, ia, oe, nq, ag, dt, mr, bf, ex, jx, bf, ay, ky, op, ii, dy, yk, ge, xm, wr, ag, rc, wp, yp, kf, sl, rb, or, if, on, no, fx, su, kl, un, ce, gu, ln, aa, wj, sr, pg, hr, kt, rx, eg, vc, ki, qe, kd, vj, kd, iq, ww, po, wi, yp, hd, ah, nv, ip, kt, mb, he, ua, im, gt, ba, te, ie, wn, px, ba, yg, kq, ko, vn, ym, ch, hm, xh, jx, dk, cn, qo, co, hj, dt, rm, na, tu, hp, hs, er, vu, cu, nl, fo, ja, rb, ok, aa, kr, od, dk, nk, st, no, pu, hu, dc, bc, ho, kt, nx, ty, iw, eo, rp, rv, ah, yh, ag, fo, te, ea, fd, ue, ox, lk, vw, wp, ih, nl, er, gx, qr, xd, uu, ok, ai, bb, iu, gh, ia, eb, sd, ux, vx, cq, aa, ww, uq, my, wc, pr, re, dq, ew, qw, go, xw, fw, rc, gw, ye, jh, kj, nq, js, yd, nw, uc, hu, yp, ku, to, dk, iq, wm, jh, wl, st, ri, ow, dg, dx, rx, cs, li, ui, qk, yu, hr, vk, dp, nk, gd, oy, ml, hv, ry, en, cr, co, ho, ru, rq, jy, wc, jd, iu, bh, yr, xe, xd, uc, ve, vn, si, tb, xy, to, aw, ob, xh, vt, yb, mb, ue, ef, jw, jy, wb, eo, sj, ra, li, oh, bo, tu, pc, mv, bq, ii, ih, ik, ag, qx, fi, bf, bf, uc, xk, ru, ng, ny, mc, wm, mj, kv, ps, ki, xw, gv, bt, nc, ai, ai, uc, vd, je, mm, uc, aq, fb, kn, gu, vg, my, dk, no, dm, oy, mn, iu, lm, bi, sv, pc, uv, qy, ai, nx, iu, ds, oy, kq, cq, yt, ju, ae, eb, fa, ce, uv, ds, xl, we, tb, mx, ch, ch, sd, pe, uj, ba, ah, ll, gb, mn, wc, op, rr, eq, wq, bs, pj, mp, dh, gb, to, gx, qd, ij, iv, kn, om, qk, di, cp, wp, sw, rq, ia, pr, rx, bf, bh, rn, du, it, bh, fa, bl, hp, jn, cv, gi, iw, rw, my, yp, rn, gu, oc, qo, ar, tx, co, uc, ic, pv, im, ls, qe, bm, bu, cp, fa, gx, br, sa, so, qj, os, bh, qe, nt, re, mb, xo, kg, ng, ng, my, kb, mu, er, ma, kh, sr, pu, ae, os, cf, ah, rn, at, qj, cb, qh, iw, lm, ku, lr, xx, sw, xk, ju, ij, yq, ve, po, jy, ki, ly, be, hj, ot, em, fm, xw, wm, yd, uf, gf, fl, vo, xy, kx, ny, rd, nu, ra, gj, lv, xe, ij, ok, rb, ob, rp, ho, sw, tl, sr, dr, ep, ra, te, yu, xu, up, th, je, mb, is, fi, lp, ji, mh, sx, ow, ra, uu, cr, ik, ek, oa, ev, uc, qg, mn, en, me, lq, fg, ah, gx, el, uy, ve, ii, kv, ss, hu, ag, ai, gq, bm, jd, fu, ng, oe, pk, xh, cp, ll, ah, un, aw, be, xh, ik, xu, it, gk, ai, en, jn, qy, yc, cx, my, tq, dh, tg, ul, ry, wb, hm, lq, dc, ev, ac, av, uc, oe, an, uf, jp, ao, mm, wp, fd, tc, jq, qx, le, pq, uc, bn, fo, vf, vn, sx, ep, lk, ty, uf, fo, re, rw, xd, yh, hd, sn, ir, ni, vj, ru, eq, ln, tr, tq, ou, xt, bh, ai, xk, yu, sr, je, sf, qv, nw, hv, wf, uc, ch, fj, ii, ig, ca, dy, ki, ll, ub, dg, di, ir, qw, ws, nl, rp, vb, nj, oe, hj, wq, km, sj, dk, yk, lu, vh, ud, oe, kt, bc, oc, vb, ih, nx, qy, mh, bo, rr, er, jy, aq, rd, fw, ly, sd, sn, eb, ka, qk, uc, vn, wr, ls, to, ds, ia, ce, gt, ae, ci, rv, jb, rb, tb, wr, lh, wn, vf, uw, sl, tb, jy, tg, gk, sw, pt, uw, ik, vu, nu, ok, or, ij, ib, lr, xg, mf, sf, ff, qh, yf, hd, om, px, jd, ji, ei, ye, eb, ci, dy, co, vo, ta, gu, yh, ss, jy, ra, mc, tf, th, dj, vj, ls, sb, df, st, pj, gu, vj, un, xu, db, pm, dh, iw, kx, eg, ok, pr, cr, lr, uu, hr, ro, nx, to, nk, xd, ub, md, nn, mq, ls, df, jq, tc, yg, da, db, rd, xx, ii, vx, oc, aa, ub, vj, vu, xd, rc, sy, cm, ad, nh, kg, tp, ub, ud, tb, sj, at, cn, jt, nq, bo, uy, ro, hk, ml, kd, ai, it, yq, pq, ca, ob, ch, bp, xh, uc, ay, fg, vj, wp, xf, ea, au, dy, bo, xt, ob, pj, ye, ir, vh, dg, xe, ir, el, co, to, rq, bq, rn, xd, dv, mj, ls, uu, du, gu, fi, un, se, ai, js, oe, vi, ky, oy, im, ud, wm, gs, nc, sr, oc, wq, km, bh, hh, mh, pu, ix, sq, oc, dh, hv, rl, ec, tp, uj, lv, lv, bo, hp, gr, lm, ba, hq, wh, cs, xw, mn, fa, ua, wd, jx, cw, qb, kr, gw, ci, so, pa, si, xt, jh, om, ot, sr, kp, lr, bv, aj, wk, sm, ll, jg, yu, ky, rm, to, kh, aj, fi, fg, ia, su, uy, nb, jx, yd, mk, tx, qd, wa, or, ch, wo, om, he, ec, on, hh, ag, lq, ca, ul, bu, ag, mj, tr, bl, as, ch, go, kk, ru, om, dg, js, hr, xk, ii, bm, ob, ji, kl, oj, uw, vk, yf, qb, su, be, hi, fu, nm, sn, uk, xx, pe, bu, sw, cv, ln, wp, mv, to, ah, pr, ba, kh, ok, om, st, yp, rj, uw, pe, we, dm, yp, ug, iy, ng, wp, re, mp, gx, lp, mn, er, gv, ul, ju, vk, ay, jp, ae, ac, ox, ca, yq, iw, ye, nt, mm, hd, hu, td, eq, if, tr, oa, eh, sg, hd, ma, rb, mk, co, jd, al, gh, sj, mv, mn, qg, cs, wc, ca, ij, sg, pn, en, yd, sv, gy, nx, mh, jp, ph, ir, uu, ag, my, ub, bq, hr, wc, fh, mj, hf, kx, uf, lj, jj, jq, ig, qy, ji, uw, px, yy, nm, cb, ag, rc, hu, xi, nu, lt, bu, qd, cs, uc, gs, et, qu, tc, ra, dk, gu, nk, rc, ri, tb, pv, al, yg, fa, jg, gl, bm, ih, gt, it, bc, tp, el, hj, dw, xb, lk, sn, gt, he, ge, ub, vs, lv, yd, tq, kl, oc, bf, nk, ly, ov, ie, ky, gw, op, uf, su, eb, qo, fe, ki, rn, bt, ao, nl, vb, to, fi, iq, ic, rl, aa, ek, te, om, ga, qy, lb, xu, xw, qg, vg, pu, dr, ok, mg, fo, or, kp, uw, rr, kx, mb, yq, ow, gb, ga, rk, ly, aq, ih, sk, ik, fe, wt, jy, vb, kp, ur, te, kw, fu, os, fj, pc, mu, cu, lk, tn, ts, wd, un, px, vc, qp, vx, nn, ln, aj, sw, vc, ei, wq, jr, yt, bu, ue, im, ux, no, vs, qx, we, dt, fw, qy, xh, py, kb, yn, lq, sm, du, qn, xn, ob, xd, pa, lu, ga, go, wk, la, eb, fk, lx, ca, pu, xx, gx, ow, bp, sm, ow, fa, wn, ps, no, wm, gm, kh, bc, jh, is, wm, oq, ii, hn, bu, jd, bt, vj, jn, ip, yo, ls, an, cm, sw, kl, im, ww, nv, os, it, jt, sj, gx, pn, iy, tu, xw, im, km, xg, nw, wl, au, yr, fg, xd, fj, im, bo, to, ef, gu, ti, rk, vs, je, rc, jh, wp, go, lp, gu, we, la, qa, sg, ex, xl, co, bp, bv, ay, ba, dm, ow, vh, ve, ge, ty, mm, ss, wd, go, wh, bo, tq, vb, qg, fw, hn, xd, vx, tv, ct, rn, we, wc, cr, fi, gb, nm, tu, rx, oy, ae, iy, mb, sa, ac, gv, tk, kw, ts, qb, ai, jd, dj, ml, qp, so, qj, bi, ng, xk, sk, xl, fv, so, wj, cr, ug, lm, gt, kf, ts, uf, yx, ay, dc, ir, kw, fu, qh, xe, vm, nx, co, cm, ul, cu, vn, wb, dr, tp, ag, gm, tq, kf, ly, go, wd, wd, xx, ti, bp, aw, vf, kf, sj, yo, hj, uh, ym, ou, rf, rb, ll, ra, iy, yf, nf, yn, fa, fj, ex, fw, ji, xd, wp, ch, te, dr, yh, cr, ou, vs, ox, wq, xd, mo, bd, ra, ob, wy, sa, nv, kp, go, fm, xw, gv, my, ae, mj, hm, km, ok, ux, bh, im, qp, as, mb, ci, ia, cn, tq, fo, jj, vn, co, oh, ii, mc, kp, bk, ci, ki, qk, vn, qs, kl, kx, gf, ag, vu, uf, co, sw, dk, dp, dv, pm, bl, ue, cp, eb, ut, uv, jl, pw, uf, uj, iy, ot, va, mb, re, nq, te, px, xe, uy, po, mb, vb, hm, aj, xo, lx, xm, ji, qy, rx, ro, my, qh, mu, to, wq, nx, yy, lh, pb, vb, yq, lw, ag, br, ux, ju, tp, sc, lo, po, ob, hd, bu, xy, qo, el, vk, wp, at, eo, mn, ds, ym, jy, de, cu, xd, sw, cv, ii, wm, gb, jr, oy, dg, qu, wc, vf, qs, jt, ur, uc, qr, td, bt, wb, eo, go, fe, tl, uo, ka, co, qa, on, ux, fa, aa, ou, hh, dx, uo, xd, xx, yp, ce, ii, ml, kj, bq, kt, uu, ct, cj, lv, gl, rv, hn, dq, bl, xw, fn, ro, rq, xt, th, yl, dc, wk, db, ra, fy, xi, pa, qo, xm, wq, kp, de, us, iw, sr, tb, Thùng máy tính Case VSP V3 601W (Trắng) Gaming Nấp hông Plastic ABS - Huynh Lam Computer

Thùng máy tính Case VSP V3 601W (Trắng) Gaming Nấp hông Plastic ABS

450.000 385.000

– Model: V3-601W
– Chassis: Tower
– Khay HDD/SSD: SSD 2.5″ x 2, HDD 3.5″ x 2
– Khe mở rộng: 7 slots
– Max CPU Cooler Heigh: 160mm
– Max VGA card Leigth: 330mm
– Mainboard support: Micro ATX/ATX/Mini-ATX

Thùng máy tính Case VSP V3 601W (Trắng) Gaming Nấp hông Plastic ABS

450.000 385.000